Afbeeldingen van werk waarin de kunstenaar zijn beweegredenen toe licht.

beweegredenen

De kunstenaar laat gestapelde pannen opstijgen.

Opwaartse krachten (1988)

De kunstenaar 2 maal als pop, gemaakt uit pet plastic, met tekstballon en gedachtenwolk. 25 cm hoog.

Uitgesproken (1997)

Strip waarin de kunstenaar een canon zingt met zichzelf.

Een canon zingen (2010)

Een abstracte cartoon.